Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10

Zgłaszanie nieobecności

Nieobecności zgłaszamy do godz. 14.00, poprzez zalogowanie na platformie www.dziensmyka.edu.pl i zaznaczenie w kalendarzu lub w wyjątkowych przypadkach sms-owo na nr tel. 735 204 758, w treści podając:
Imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, oraz dni w których dziecko będzie nieobecne
np.: Jan Kowalski, GR misie, 02-04.09.2021