Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10

Rekrutacja

Zasady Rekrutacji

– Rekrutacja do Pozytywnego Przedszkola nr 10 odbywa się zgodnie z „Zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025” przygotowanych przez Urząd Miasta w Gdańsku. Rekrutacja ta odbywa się za pośrednictwem platformy www.edu.gdansk.pl (bezpośredni link do rejestracji https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk,) na której Rodzice/Opiekunowie wypełniają wniosek.


– Wypełniony wniosek w systemie po wydrukowaniu wraz z załącznikami składamy w przedszkolu pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

1.03-15.03.2024 r. do godz. 16.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
– 27.03.2024 r. o godz. 15:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
– 3.04.2024 r. do 10.04.2024r. do godz. 16:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy
– 12.04.2024  r. godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca:

– 20.05.2024-24.05.2024 r. od godz. 9:00-16:00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

– 05. 06.2024 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

– 06.06.2024 r. od godz. 8.00 do 12.06.2024 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

– 14.06.2024 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Podczas rekrutacji sekretariat Przedszkola czynny:

– poniedziałek 8:30-16:30

– wtorek  8:00-16:00

– środa  8:00-16:00

– czwartek 8.00-16.00

– piątek 7.00-15.00

Zapraszamy!